Những chuyển động đáng chú ý của đời sống thể thao trong nước cũng như quốc tế có trong chương trình Thể thao Sức sống và Đam mê - Số 80:

- Những ý nghĩa nhân văn cao đẹp của thể thao.

- Huỳnh Văn Ảnh - người chép của bóng đá Gia Lai.