Những nội dung chính trong chương trình Thể thao Sức sống và Đam mê - Số 11:

- Patin - môn thể thao giải trí đầy cuốn hút.

- Trải nghiệm môn Patin với bạn Trần Bảo Ngọc.

- Tư vấn của bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy với người tập luyện thể thao.