Thời sự Quốc phòng ngày 14/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Bế mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Các địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai.

- Hỗ trợ nhân dân Bắc Kạn xây dựng nông thôn mới. 

-Viettel đã có 70 triệu khách hàng sau 12 năm kinh doanh di động.

- Từ người vỡ nợ, một nông dân trở thành nhà sáng chế nông cụ

- TP. Hồ Chí Minh: Xe cá nhân tăng đột biến khiến ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng.