Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 19/11/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao Asean mở rộng.

- Sứ mệnh trao gửi tri thức của nhà giáo quân đội.