Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 28/7/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định vững mạnh.

- Tuổi trẻ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thi đua sáng tạo.

- Những tín hiệu tích cực từ dòng vốn FDI.

- Nhánh lúa vàng trong bó lúa Asean.