Hàng nghìn chiến sĩ anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất, biên cương của Tổ quốc trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc từ 40 năm trước. Thế nhưng cứ vào những ngày lịch sử này, không ai khác, vẫn những gương mặt cũ rích lên mạng gào thét xuyên tạc, bôi nhọ công tác chính sách thương binh liệt sĩ của Đảng và nhà nước Việt Nam. Vậy mưu đồ của những luận điệu xuyên tạc này nhằm mục đích gì, trong chương trình Nhận diện sự thật - Số 164, mời quý vị và các đống chí cùng theo dõi và bàn luận, nhận diện rõ hơn về những âm mưu, thủ đoạn này.