Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Thư viện Quốc phòng - Số 360 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.