Trong các dịp lễ Tết hay các sự kiện trọng đại của đất nước, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị càng nêu cao tinh thần cảnh giác, tổ chức các kíp canh, trực chặt chẽ 24/24 giờ, để không bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đối với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234, Quân đoàn 3 thì nhiệm vụ trực chiến những ngày này  càng được đẩy lên cao hơn với mục tiêu bảo vệ bình yên vùng trời Tây Nguyên.