Các lực lượng tinh nhuệ nhất là lính dù và thủy quân lục chiến đã được sử dung, nhưng tất cả những gì mà Ngụy quân đạt được là chiếm Thành cổ Quảng Trị chậm hơn hai tháng so với mục tiêu đề ra. Giờ đây, những người lính sinh viên trưởng thành từ các mặt trận ác liệt của năm 1972, đặc biệt là mặt trận Trị Thiên sẽ cùng cả dân tộc bước tiếp những chặng cuối cùng của cuộc trường chinh hơn 30 năm để ca khúc khải hoàn.