Phóng sự ảnh - Số 2817: Vẻ đẹp thành phố mang tên Bác về đêm.