"Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên là một vị tướng tài ba, một nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước có đức độ và tài năng, một học trò ưu tú của Bác Hồ. Toàn bộ cuộc đời đồng chí Đồng Sỹ Nguyên gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của quân đội...Đặc biệt đồng chí có công lớn đối với con đường chiến lược Trường Sơn".

Đại tướng Võ Nguyên Giáo

Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam