Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với câu chuyện nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người người dân trên địa bàn huyện Cơ Đức, tỉnh Gia Lai trong chương trình Biên cương xanh: "Vững vàng vượt khó vươn lên".