Trong khí thế của mùa xuân mới chúng ta thêm phấn khở, tự hào trước những thành tựu to lớn của công cuộc 30 đổi mươi đất nước, đặc biệt lĩnh vực quân sự, quốc phòng đã nhận được sự quan tâm, đầu tư, chăm lo xây dựng của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban nghành địa phương và toàn thể nhân dân. Lực lượng vũ trang không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, tiến lên cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong chương trình Sự kiện nhân chứng đầu xuân Đinh Dậu hôm nay, mời quý và các đồng chí cùng nhìn lại những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của 30 mùa xuân đổi mới trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.