Mối quan hệ giữa quân đội và nhân dân là mối quan hệ máu thịt, sinh thời Bác Hồ đã khẳng định "Quân với dân như cá với nước, đoàn kết một lòng học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau". Tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân là nội dung cốt lõi trong đường lối xây dựng quân đội của Đảng ta. Đối với những địa bàn chiến lược về an ninh quốc phòng, mối quan hệ quân dân càng trở nên đặc biệt quan trọng. Nhận thức được điều đó, những người lính của các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đã quyết tâm thực hiện nguyên tắc "quân với dân một ý chí, giữ vững trận địa lòng dân". Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng họ đã thể hiện được bản lĩnh của người lính bộ đội Cụ Hồ khi từng ngày, từng giờ cùng nhân dân địa phương chung tay góp sức với sự đổi thay của các bản làng nơi biên giới.