Bản tin Ngày mới ngày 18/11/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Tích cực giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

- Đà Nẵng nằm trong danh sách 11 điểm đến tốt nhất châu Á năm 2024.