Bản tin Trưa ngày 03/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

Doanh nghiệp quân đội được vinh danh thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều nội dung mới.

- Khai mạc hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại Việt - Lào.