Bản tin Trưa ngày 18/11/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Nâng cao năng lực tác chiến của Quân đoàn 3.

- Quân khu 7 xây dựng những "hành trình xanh".

- Chưa công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2025.