Ngày 11/11 được xem là lễ hội mua sắm trực tuyến lớn nhất của Trung Quốc nhưng cũng đang ngày càng phổ biến tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.