Phóng sự ảnh - Số 1475: "Chợ hoa truyền thống ngày Tết".