Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, hiện nay lực lượng công an đã cấp 76 triệu căn cước công dân gắn chíp điện tử.