Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, thời tiết miền Bắc sẽ chuyển rét đậm, rét hại từ hôm nay và dự báo kéo dài trong một tuần. Vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá, sương muối