Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, chỉ trong tháng 10 năm nay, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của nước ta sang Trung Quốc đạt gần 50 triệu USD, tăng hơn 4.120 % so với cùng kỳ năm ngoái.