Tính đến hết tháng 11/2022, Việt Nam đã xuất khẩu 6,7 triệu tấn gạo, trị giá 3,24 tỷ USD. Điểm đột phá là giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã vượt qua Thái Lan, và đang cao nhất thế giới.