Tại Hội thảo khoa học "Điện Biên Phủ trên không - Ý chí và niềm tin tất thắng" được Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức sáng nay (16/11/2022), tại Hà Nội. Các tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử, các nhà nghiên cứu đã đi sâu phân tích, làm sáng tỏ hơn ý nghĩa của sự kiện này với nhiều góc độ lịch sử khác nhau.