Phóng sự ảnh - Số 1481: Ngày Xuân kể chuyện lợn đất.