Phóng sự ảnh - Số 1480: "Trần Hồng, người nghệ sĩ theo chân Đại tướng Võ Nguyên Giáp".