Phóng sự ảnh - Số 1477: "Làng quất bonsai vào mùa tết".