Phóng sự ảnh - Số 2881: Lễ bốc mó của dân tộc Thổ.