Phóng sự ảnh - Số 1507: Mãi xứng danh Đồn Pò Hèn anh hùng