Phóng sự ảnh - Số 2812: Nhiều hoạt động chào mừng "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam".