Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 13/02/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Hành trang tới Thổ Nhĩ Kỳ.

- Sân chơi "nhạc kịch" tại thủ đô.

- Thác Bản Giốc lọt vào top đường biên giới tự nhiên đẹp nhất.