Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 19/02/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Từ bỏ google, chàng trai người Việt trở về quê hương lập nghiệp.

- Nên hay không trao quyền đăng kiểm cho garage ô tô.

- Sôi động lễ hội hóa trang Rio Carnival tại Brazil.