Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 17/02/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Đề xuất bỏ đèn đỏ và tổ chức lại giao thông để không ùn tắc.

- Hàng loạt Trung tâm Anh ngữ Apax đóng cửa, không hoàn học phí.

- Barcelona: Kỳ quan quy hoạch đô thị của thế giới.