Trước diễn tiến khó lường của dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn cấp triển khai đồng loạt nhiều chương trình hành động nhằm ngăn chặn và phòng ngừa dịch bệnh nguy hiểm này trên diện rộng.