Trong ngày 18/11, rất nhiều học viện, nhà trường và cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2022), để tri ân các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã có những đóng góp quan trọng cho “sự nghiệp trồng người”, nhất là việc đào tạo nguồn nhân lực xây dựng quân đội.