Ngày 17/11 tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765 ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo.