Chiến tranh đã đi qua nhưng những bài học về chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc vẫn còn nguyên giá trị trở thành niềm tự hào của lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay. Chiến công đó đã để lại cho chúng ta nhiều bài học bổ ích trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc đặc biệt trong công tác xây dựng lực lượng vũ trang từng bước xây dựng thế trận liên hoàn biển - đảo - bờ vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước trong tình hình mới.