Phóng sự ảnh - Số 2534: "Bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam phòng, chống HIV/AIDS tại Nam Sudan".