Bản tin Ngày mới ngày 17/07/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Trường nghề - "Cánh cửa" tương lai rộng mở.

- Binh đoàn 15 quan tâm chăm lo đời sống người lao động.

- Vùng 5 Hải quân hành động vì môi trường biển.