Bản tin Ngày mới ngày 18/07/2022 có những nội dung chính sau đây:

Lực lượng Cảnh sát nhân dân đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. 

- Biên giới Việt Nam - Lào: Biên giới của tình anh em.

- Lựa chọn học nghề hay THPT?