Bản tin Ngày mới ngày 18/09/2023 có những nội dung chính sau đây:

Đưa chăn nuôi thành mũi nhọn phát triển kinh tế vùng biên.

- Nét đặc sắc “xanh hóa” tại Đại hội thể thao châu Á 2023.

- Lưu giữ nhiều hiện vật quý về Bác Hồ.