Bản tin Ngày mới ngày 22/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- 45 năm quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Liên hợp quốc.

- Năm đầu hướng nghiệp cho học sinh THPT còn gặp khó khăn.

- Tham quan Hội An mùa nước lớn.