Bản tin Ngày mới ngày 25/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Xu hướng phát triển nền kinh tế xanh.

- Các địa phương chủ động ứng phó mưa bão.

- Âm vang ca khúc Nam bộ kháng chiến.