Bản tin Ngày mới ngày 23/9/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Cần có cách tiếp cận toàn cầu trong chống biến đổi khí hậu.

- Giúp dân phát triển kinh tế trên biên giới Nghệ An.

- Lan tỏa nét đẹp văn hóa tò he.

- Gián robot có khả năng tìm kiếm cứu nạn.