Bản tin Ngày mới ngày 26/07/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Bệnh nhân sốt xuất huyết thể nặng ở Đà Nẵng tăng nhanh.

- Kiên trì hành trình đi tìm đồng đội.

- Các nước tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ.