Bản tin Ngày mới ngày 19/07/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tàu cá Quảng Ninh vươn khơi trở lại.

- Chăn nuôi "Đại bàng trên bộ" ở Sư đoàn 2, Quân khu 5.

- Ước mơ thành bộ đội của cậu bé người Mông.