Bản tin Ngày mới ngày 22/07/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Chậm giải ngân chính sách hỗ trợ thuê nhà.

- Nghĩa tình của những người lính Quân y 103.

- 81 ngày đêm kiên cường bảo vệ thành cổ Quảng Trị.

- Nga nối lại việc cung cấp khí đốt cho châu Âu.