Bản tin Quốc tế ngày 08/07/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ hợp tác liên triều.

- Trung Quốc nêu điều kiện tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí.

- Quân đội Chile hỗ trợ người nghèo trong mùa dịch.