Bản tin Quốc tế ngày 23/11/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Hoa Kỳ chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở.

- Hàn Quốc cải tạo trạm gác tại DMZ thành bảo tàng.

- G20 cam kết phân phối công bằng vaccine Covid-19.

- Đại lộ Champs - Elysees trang hoàng mừng Giáng sinh.