Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 30/7/2022 có những nội dung chính sau đây:

- 10 năm hành trình đỏ: tiếp nhận gần 700.000 đơn vị máu.
- Cùng hành động phòng chống buôn bán người.
- TP. HCM lên phương án ứng phó với đậu mùa khỉ.
- “Thổi hồn” cho những tấm ảnh liệt sĩ.